25.03.20 08:24 Карантин як форс-мажор: підстава для звільнення від відповідальності за договором

25.03.20 08:24 Карантин як форс-мажор: підстава для звільнення від відповідальності за договором
10.04.2020 05:10

Порядок доведення і юридичні наслідки форс-мажорних обставин при карантині.

Об этом сообщает Преступная РоссияЗгідно постанов Кабміну №211 та №215 введено загальнодержавний карантин з 12 березня2020 року.


За ст. 14-1 Закону "Про торгово-промислові палати в Україні" та п. 3.1. "Регламенту засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили)", форс-мажорними є обставини непереборної сили як надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами.


Форс-мажорними обставинами, зокрема, є введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, в т.ч. епідемія, тощо.


Обставини непереборної сили (форс-мажорні) уповноважені встановлювати виключно торгово-промислові палати України (ТПП).


Вказані обставини мають бути встановлені лише стосовно окремого суб’єкта в кожному конкретному випадку, а не на загальнонаціональному рівні.


Зацікавлений суб’єкт має довести, що не може виконати саме свої зобов’язання і саме через карантин. Карантинні заходи є форс-мажором саме для нього, коли об’єктивно унеможливлюють виконання саме ним договірних зобов’язань.


Форс-мажорні обставини засвідчуються ТПП лише по кожному договору окремо. Карантин як форс-мажор. Звільнення від відповідальності за договором.


Проте, потреба в сертифікаті ТПП про засвідчення карантину як форс-мажору відсутня, якщо сторонами включено до договору, що доказом форс-мажорних обставин є рішення уряду чи уповноважених органів про запровадження карантину.


Порядок засвідчення карантину як форс-мажорної обставини


Обставини непереборної сили (форс-мажорні) уповноважені встановлювати виключно торгово-промислові палати України (ТПП).


Для засвідчення форс-мажору і видання сертифікату ТПП встановлює причинно-наслідковий зв’язок між карантином і невиконанням зацікавленим суб’єктом договірних зобов’язань.


Сертифікат ТПП видається лише при встановленні вказаного зв’язку, що є його перевагою.


Для засвідчення обставин непереборної сили і отримання сертифікату ТПП заявник подає документи:


  • Про доведення існування форс-мажору (рішення органів місцевого самоврядування про карантин, локальні акти юридичних осіб на їх виконання, які унеможливлюють виконання заявником обов’язків за договором, договірні документи, переписка сторін щодо проблем виконання договору і т.п.);
  • Необхідні для здійснення процедури засвідчення форс-мажорних обставин.


Видача сертифікату про форс-мажор ТПП — розділ 6 Регламенту ТПП.


Строк розгляду документів – 7 робочих днів щодо звернення суб’єкта господарювання.


За результатами розгляду заяви ТПП засвідчує форс-мажор і видає сертифікат чи відмовляє в цьому.


Вищий господарський суд України у постанові №910/14139/14 від 4 травня 2016 зазначив, що "при вирішенні питання щодо впливу обставин непереборної сили має бути підтверджено не факт настання таких обставин, а саме їхня здатність впливати на реальну можливість виконання зобов’язання".


Юридичні наслідки визнання форс-мажорних обставин


Обставини непереборної сили є підставою звільнення особи від відповідальності за порушення договірного зобов’язання (ст. 617 Цивільного Кодексу, ст. 218 Господарського Кодексу).


Форс-мажорні обставини не звільняють особу від виконання основного зобов’язання за договором, а звільняють лише від неустойки чи іншого виду відповідальності, встановленого сторонами чи законом.


Основне зобов’язання має бути виконано, як тільки це стане можливим по закінченню карантину.


Проте обов’язок виконання припиняється, якщо договором передбачено право контрагента на односторонню відмову від договору при настанні форс-мажорних обставин і контрагент ним скористався.


Наслідки настання форс-мажорних обставин у сфері публічно-правових відносин встановлено Законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".


Джерело статті: “https://biz.censor.net.ua/columns/3184018/karantin_yak_forsmajor_pdstava_dlya_zvlnennya_vd_vdpovdalnost_za_dogovorom”

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus leo ante, consectetur sit amet vulputate vel, dapibus sit amet lectus. Etiam varius dui eget lorem elementum eget mattis sapien interdum. In hac habitasse platea dictumst. Morbi sed nisi est, vitae convallis nulla. Nunc vestibulum ipsum nec libero sodales dignissim.

Newsletter

SLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus leo ante, consectetur sit amet vulputate

Back to Top